Władze i organy

Władze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku  Gminy Świeszyno

ZARZĄD:

Prezes – Pan Jan Pasek

Wiceprezes – Pani Krystyna Cichosz

Skarbnik – Pani Anna Kocińska

Sekretarz – Pani Zofia Truszkowska

 

W 2021 roku nastąpiły 2 zmiany w zarządzie: p. Grochowska przekazała tekę skarbnika p. Kocińskiej, natomiast p. Pasek przekazała stanowisko Zofii Truszkowskiej.

W ciągu roku 2016/2017 nastąpiły dwie zmiany w składzie zarządu: p. Grochowska zastąpiła p. Ryszarda Krzepkowskiego, a p. Pasek podjęła się pracy na stanowisku SEKRETARZA za p. Ewę Dziurlę.

Radę Programową Uniwersytetu stanowią osoby:

Przewodniczący – Pan Waldemar Maniak

Wice-przewodniczący  – Pan Henryk Łądkowski

Sekretarz – Pani Maria Szych

Członek –  Pani Maria Madziała

Członek – Małgorzata Sobczyk

Członek – Jan Pasek