Walne zebranie SUTW Gminy Świeszyno

W ostatnią środę 27.03.2019 odbyło się walne zebranie SUTW Gminy Świeszyno. Na spotkaniu przyjęto sprawozdanie merytoryczne, jak i finansowe za zeszły 2018 rok. Zarząd uzyskał absolutorium.

Pani Krystyna Cichosz pokrótce przedstawiła plany na 2019 rok. Trzeba przyznać zapowiada się równie ciekawie, jak ubiegły.