Plan zajęć

Jak mawiał Franklin: „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”, jak widać nasi słuchacze za wiele wolnego czasu to nie mają. Poniżej Harmonogram zajęć na najbliższy semestr.

Inauguracja roku akademickiego

W końcu odbyła się długo wyczekiwana uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno.Wśród zaproszonych gości była Wójt Gminy Świeszyno Pani Ewa Korczak oraz Dyrektor MCK e-Eureka BP w Świeszynie Pan Marek Brzostko. Spotkanie poprowadził Pan Waldemar Maniak. Podczas uroczystości nowi słuchacze otrzymali indeksy i zostali przyjęci do społeczności akademickiej. Głównym punktem tego spotkania był wykład inauguracyjny pt. „Historia herbu Gminy Świeszyno”, który wygłoszony został przez Panią Wójt Ewę Korczak. Na zakończenie pani Krystyna Cichosz przybliżyła sprawy organizacyjne z planem zajęć na czele.Bez dwóch zdań…Nowy rok akademicki 2021/ 2022 na SUTW Gminy Świeszyno uważamy za rozpoczęty.

Walne zebranie członków SUTW

22 września w sali MCK e-Eureka w Świeszynie odbyło się walne zebranie członków SUTW Gminy Świeszyno.

Po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarząd otrzymał absolutorium za miniony okres. Następnym ważnym punktem spotkania był wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.

W skład nowego Zarządu SUTW Gminy Świeszyno weszli:

Prezes- Jan Pasek

vice- Prezes- Krystyna Cichosz

vice- Prezes- Waldemar Maniak

skarbnik- Anna Kocińska

sekretarz- Zofia Truszkowska

W skład nowej Komisji Rewizyjnej weszli:

Przewodnicząca Wiesława Kuty

Członek- Danuta Patecka

Członek- Janina Dziemianko

Nowo wybranym władzom życzymy powodzenia i owocnej pracy.

Natomiast minionej przede wszystkim Dziękujemy- za pracę, trud i poświęcenie, gdy nasze UTW tak naprawdę dopiero zaczynało swoją działalność.

Zakończenia przyszedł czas… już 5 raz :)

17 czerwca koło MCK e-Eureka w Świeszynie nastąpiło symboliczne zakończenie- piątego już roku akademickiego na SUTW Gminy Świeszyno. Przez cały rok słuchacze spotykali się jedynie na zajęcia online, dlatego możliwość zobaczenia się normalnie- na żywo była miłą odmianą. Zgromadzonych przywitał prezes SUTW- pan Jan Pasek. Zarząd i Rada programowa podziękowali pani Wójt Ewie Korczak za owocną współpracę. Podziękowano również wykładowcom za ich trud w minionym roku. Całość uroczystości zakończono wspólnym- krótkim- biesiadowaniem przy ognisku. Wśród słuchaczy widać było przede wszystkim chęć do wspólnych spotkań, dlatego padały ważne słowa DO ZOBACZENIA W PAŹDZIERNIKU.