Inauguracja roku akademickiego

W końcu odbyła się długo wyczekiwana uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno.Wśród zaproszonych gości była Wójt Gminy Świeszyno Pani Ewa Korczak oraz Dyrektor MCK e-Eureka BP w Świeszynie Pan Marek Brzostko. Spotkanie poprowadził Pan Waldemar Maniak. Podczas uroczystości nowi słuchacze otrzymali indeksy i zostali przyjęci do społeczności akademickiej. Głównym punktem tego spotkania był wykład inauguracyjny pt. „Historia herbu Gminy Świeszyno”, który wygłoszony został przez Panią Wójt Ewę Korczak. Na zakończenie pani Krystyna Cichosz przybliżyła sprawy organizacyjne z planem zajęć na czele.Bez dwóch zdań…Nowy rok akademicki 2021/ 2022 na SUTW Gminy Świeszyno uważamy za rozpoczęty.