Cele i zadania UTW

Cele i zadania UTW Świeszyno

Celem Uniwersytetu jest wyjście naprzeciw osobom, które zakończyły karierę zawodową, osobom samotnym i stworzenie możliwości udziału osób starszych w:

 

 

  • procesie edukacyjnym w zakresie różnych dziedzin wiedzy
  • realizacji osobistych zainteresowań
  • utrzymaniu sprawności psychicznej i fizycznej

Zasadnicze zadania UTW to:

  • dążenie do utrzymania indywidualnego dobrostanu psychofizycznego seniora
  • osiągnięcie należytej i godnej pozycji człowieka starszego w społeczeństwie

Drogą do realizacji tych zadań jest edukacja, która może spełniać wiele funkcji:

  • ćwiczyć umysł dla podtrzymania ogólnej sprawności organizmu
  • integrować środowisko osób starszych ze sobą, jak również z innymi pokoleniami
  • przeciwdziałać osamotnieniu
  • przekazywać, upowszechniać i aktualizować wiedzę
  • zapobiegać marginalizacji i wykluczaniu ludzi starszych