Inauguracja po raz IV…

9 października 2019 roku o godzinie 17:00 w Multimedialnym Centrum Kultury „e-Eureka” w Świeszynie rozpoczęła się już IV uroczysta inauguracja roku akademickiego dla słuchaczy Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno.

Na wstępie uroczystości wszyscy zebrani na sali odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Po hymnie Prezes Stowarzyszenia Pan Jan Pasek otworzył spotkanie i wraz z Przewodniczącym Rady Programowej- Panem Waldemarem Maniakiem powitali słuchaczy Uniwersytetu i zaproszonych gości:

  • Ewę Korczak- Wójt Gminy Świeszyno;
  • Izabellę Karlińską- Ćwięka- zastępcę Wójta Gminy Świeszyno
  • Bogdana Korygę- Przewodniczącego Rady Gminy Świeszyno
  • Beatę Staszak- dyrektor MCK e- Eureka. Biblioteka Publiczna w Świeszynie
  • Irenę Ciesielską- przewodniczącą samorządu słuchaczy UTW Politechniki Koszalińskiej
  • Agnieszkę Łotysz- księgową SUTW

Po powitaniach głos zabrała pani wójt- Ewa Korczak, która wyraziła szczery podziw dla wytrwałości obecnych słuchaczy, i ze swojej strony serdecznie zapraszała na dzień seniora organizowany 19 października 2019 roku w gminie. Bogdan Koryga, nie dziwił się naszemu mottu, bo przy takim natłoku zajęć słuchacze SUTW naprawdę nie będą mieli czasu żeby się zestarzeć. Na końcu głos zabrała Pani Ciesielska, która była pod wrażeniem naszych zapędów podróżniczych i serdecznie zapraszała na zagraniczne wycieczki seniorów.

Po krótkich przemowach gości prezes SUTW Jan Pasek zaprosił na film z ostatniej wycieczki naszych słuchaczy na Ziemię Kaszubską.

Po prezentacji i odśpiewaniu „Gaudeamus” rok akademicki 2019/2020 został uroczyście otwarty.

Wykład inauguracyjny o „Historii Gminy Świeszyno zaklętej w przedwojennych pocztówkach” wygłosił mgr Mirosław Krzyściak. Temat bardzo przypadł do gustu obecnym na sali, którzy bardzo ubolewali, że niestety w tym przypadku czas tak szybko minął.