Zaproszenie na wykład UTW

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno serdecznie zaprasza studentów oraz kandydatów na wykład dr Ewy Kasperskiej, wykładowcy Politechniki Koszalińskiej pt. „Chwyty reklamowe – jak się nie dać pozornym okazjom”.

Wykład odbędzie się 13 grudnia 2016r. o godzinie 17

w Sali MCK e-EUREKA BP.

 

Rozpoczęliśmy pierwszy rok Akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno

29 listopada 2016 roku odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno.

Inauguracja UTW ŚwieszynoPrezes Stowarzyszenia Pan Jan Pasek otworzył spotkanie oraz powitał słuchaczy Uniwersytetu i  przybyłych gości.  Wójt Gminy Świeszyno Pani Ewa Korczak przypomniała historię utworzenia Uniwersytetu, który zarejestrowany został 24 sierpnia 2016r.  Stworzenie Uniwersytetu jest odpowiedzią na potrzebę społeczeństwa – powiedziała pani Wójt. Obecnie osoby starsze stanowią prawie 16% polskiego społeczeństwa, a liczy się, że za 15 lat będą już stanowić 20% ogółu ludności w Polsce. Przemiany ekonomiczne, gospodarcze, postęp techniczny i ekonomiczny sprawiły, że to właśnie ta grupa polskiego społeczeństwa najmniej zyskała na tych przeobrażeniach, jakie dokonywały się na świecie i w Polsce w ostatnich latach. Inauguracja UTW ŚwieszynoCzęsto osoby te musiały rezygnować z dalszej edukacji, z przyczyn ekonomicznych czy losowych. W efekcie tego pozostają niezaspokojone takie potrzeby jak:

  • potrzeba samokształcenia,
  • potrzeba poznawania środowiska,
  • potrzeba poszerzania wiedzy i umiejętności,
  • potrzeba wykonywania społecznie użytecznych działań,
  • potrzeba bycia uznanym za część społeczeństwa, grupy,
  • potrzeba wypełnienia wolnego czasu,
  • potrzeba utrzymywania więzi towarzyskich,
  • potrzeba stymulacji psychicznej i fizycznej,
  • także możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.

Słowo wstępne i życzenia rozwoju organizacji wygłosiła również Przewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej Pani Irena Ciesielska.

Prezes Stowarzyszenia UTW razem z Panią Krystyną Cichosz wiceprezesem wręczyli studentom indeksy.

Podczas uroczystości rozbrzmiał hymn studentów Gaudeamus Igitur.

inauguracja_utwl_19Wykład inauguracyjny pt.: „Emocje kobiety w zarządzaniu mężczyzną” wygłosił Pan prof. dr hab.  Tadeusz Huciński. Wykład dotyczył szacunku wzajemnego, umiejętności prowadzenia konwersacji, unikania konfliktów. Poruszane wątki dotyczyły natury człowieka. Profesor przedstawiał modele prowadzenia rozmowy, scharakteryzował emocje, które rządzą kobietami, przekazał mężczyznom wskazówki prowadzenia rozmów z kobietą. Temat wykładu i sposób w jaki został przybliżony wzbudził ciekawość, pozwolił poznać siebie. Podczas wykładu słuchacze mogli rozpoznać cechy charakterystyczne swoich rozmówców oraz własne. Na zakończenie Pan Profesor odniósł się do słów Pani Wójt i celów Uniwersytetu.

Oprawę muzyczną Inauguracji przygotował Chór KAMERTON 3 pod kierunkiem Pani Barbary Kadeli.

Spotkanie prowadził Pan Waldemar Maniak.

Po wykładzie odbyło się spotkanie andrzejkowe. Atrakcją wieczoru było tradycyjne lanie wosku.

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ Z INAUGURACJI <<<<KLIKNIJ TUTAJ>>>>