Zebranie uczestników wycieczki do Zielonej Góry…

Uczestników wycieczki do Zielonej Góry proszę o przybycie do Biblioteki w Świeszynie w dniu 14 września o godzinie 16.30 celu dokonania wpłaty i uzyskania informacji na temat czasu i miejsca zbiórki oraz podanie daty urodzenia potrzebnej dla ubezpieczenia uczestników.

Z poważaniem

Skarbnik Stowarzyszenia SUTW  –  Nadzieja Grochowska