Zaproszenie !!!

 

Zarząd i Rada programowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapraszają słuchaczy 28 lutego 2017r. na godzinę 17.00 do świetlicy OSP w Świeszynie na uroczyste zakończenie I-go semestru i zabawę koszykową.