Zakończenie roku akademickiego

Jak pisał Jan Paweł II: „Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej.” 
12 czerwca Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno kończyło kolejny rok akademicki. Był to już trzeci pełny rok działalności naszej uczelni. Rok pełen wrażeń, wysiłku i nauki, umożliwiający słuchaczom permanentne kształcenie i prowadzenie aktywnego trybu życia poprzez stały kontakt z nauką, kulturą i sztuką. Na naszym Uniwersytecie zmieniamy negatywne stereotypy, dotyczące wiedzy, miejsca i roli ludzi starszych w naszej codziennej rzeczywistości.
W SUTW Gminy Świeszyno nie ma egzaminów wstępnych i sesji egzaminacyjnych- pozostaje radość studiowania i wiecznej młodości, a na studenckie życie nigdy nie jest za późno. W opinii słuchaczy każdy student SUTW Gminy Świeszyno zyskuje tutaj nowe grono przyjaciół, energię do życia, poszerzenie horyzontów myślowych, tutaj zdobywa nową wiedzę i umiejętności. Dzięki Uniwersytetowi nikt nie ma czasu, aby się zestarzeć.
Rok akademicki 2018/2019 był dość aktywny: zaczęliśmy od wykładu dr Piotra Potomskiego na temat: „Ojców niepodległości”; następnie o tym jak dbać o skórę dojrzałą opowiedziała nam Ewa Magnowska; grudzień to warsztaty bożonarodzeniowe; nowy rok przywitaliśmy biesiadą noworoczną z chórem WOJTANA; luty to biesiada walentynkowa z zespołem KARPATY; stałym punktem naszego rok są wyjazdy do Teatru Muzycznego w Gdyni- tym razem spektakl LALKA; kwiecień to warsztaty wielkanocne; w maju uczyliśmy radzić sobie z bólem pod okiem mgr Pawła Dżugana i mgr Piotra Mazurka. Dodatkowo słuchacze uczestniczyli w zajęciach taneczno- ruchowych, zajęciach dyskusyjnych w bibliotece, języku angielskim i treningu pamięci
Środowe spotkanie- mimo że ostatnie w tym roku akademickim to nie było wolne od nauki. Po prezentacji wydarzeń z minionego roku odbył się wykład dr Andrzeja Rossa pt. „WOLNOŚĆ”. 
Pozostaje życzyć spokojnych wakacji i do zobaczenia w październiku.