Zakończenia przyszedł czas… już 5 raz :)

17 czerwca koło MCK e-Eureka w Świeszynie nastąpiło symboliczne zakończenie- piątego już roku akademickiego na SUTW Gminy Świeszyno. Przez cały rok słuchacze spotykali się jedynie na zajęcia online, dlatego możliwość zobaczenia się normalnie- na żywo była miłą odmianą. Zgromadzonych przywitał prezes SUTW- pan Jan Pasek. Zarząd i Rada programowa podziękowali pani Wójt Ewie Korczak za owocną współpracę. Podziękowano również wykładowcom za ich trud w minionym roku. Całość uroczystości zakończono wspólnym- krótkim- biesiadowaniem przy ognisku. Wśród słuchaczy widać było przede wszystkim chęć do wspólnych spotkań, dlatego padały ważne słowa DO ZOBACZENIA W PAŹDZIERNIKU.