Zarząd SUTW przypomina o opłatach

Zarząd SUTW przypomina swoim członkom o opłatach, które należy uiszczać do 15 grudnia 2016r.:

1. Członkowskie (wpisowe) – 20 złotych

2. Za semestr – 40 złotych