Już 21-22 września wycieczka po ziemi kaszubskiej…

Już we wrześniu słuchacze SUTW Gminy Świeszyno udadzą się w kolejną wspólną wycieczkę- tym razem po ziemi kaszubskiej. Przez okres wakacji postaramy się przybliżyć najważniejsze punkty tej wyprawy.

  1. MUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIE

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie zajmuje północne, najstarsze skrzydło zamku zwane Domem Zakonnym oraz dwie przylegające do niego baszty: Młyńską i Prochową, jak również kurtynowy mur obronny.
Zwiedzanie rozpoczynamy od parteru, na którym znajduje się stała wystawa etnograficzna poświęcona kulturze materialnej Kaszubów Bytowskich. Z ostatniej z sześciu sal tej wystawy wchodzimy krętymi ceglanymi schodami na pierwsze piętro. Znajdują się tutaj wystawy o charakterze historycznym, nawiązujące do czasów krzyżackich oraz panowania Gryfitów na ziemi bytowskiej. Po zwiedzeniu ekspozycji pierwszego piętra powracamy na krętą gotycką klatkę schodową, aby wejść na drugie piętro. Po prawej stronie korytarza znajduje się wejście do obszernej sali wystaw czasowych. Aby dotrzeć do Baszty Młyńskiej i murów obronnych, powracamy do wąskiego korytarza. Na jego końcu widać rozwidlenie: gdy skręcimy w lewo, dotrzemy do Baszty Młyńskiej, w której znajduje się wystawa poświęcona historii Bytowa, zlokalizowana na najwyższej kondygnacji. Z baszty schodkami w dół dotrzemy na mury obronne, z których jak na dłoni widać cały zamkowy dziedziniec. Tu kończy się zwiedzanie muzeum.