Do słuchaczy UTW

Dnia 4 stycznia 2017r. zostanie podany plan zajęć w sekcjach na styczeń 2017.
Informacje będą zamieszczone na stronie internetowej, w ogłoszeniach pozostawionych w sklepach w Świeszynie, przekazane telefonicznie lub pocztą e-mail.