Walne zebranie członków SUTW

22 września w sali MCK e-Eureka w Świeszynie odbyło się walne zebranie członków SUTW Gminy Świeszyno.

Po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarząd otrzymał absolutorium za miniony okres. Następnym ważnym punktem spotkania był wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.

W skład nowego Zarządu SUTW Gminy Świeszyno weszli:

Prezes- Jan Pasek

vice- Prezes- Krystyna Cichosz

vice- Prezes- Waldemar Maniak

skarbnik- Anna Kocińska

sekretarz- Zofia Truszkowska

W skład nowej Komisji Rewizyjnej weszli:

Przewodnicząca Wiesława Kuty

Członek- Danuta Patecka

Członek- Janina Dziemianko

Nowo wybranym władzom życzymy powodzenia i owocnej pracy.

Natomiast minionej przede wszystkim Dziękujemy- za pracę, trud i poświęcenie, gdy nasze UTW tak naprawdę dopiero zaczynało swoją działalność.